Özet Gönderimi

Kongremizin bildiri gönderme ve kabul süreci ile ilgili önemli kuralları aşağıda özetlemekteyiz: 

 • Bildiri özetleri Türkçe olarak hazırlanmalıdır.  
 • Kongreye gönderilen bildiriler, Bilim Kurulu tarafından değerlendirildikten sonra kabul edilecektir. Bilim kurulu kongre programı ve bildiri içeriğine göre gerektiğinde bildirinin sunum şeklini (sözlü/poster) değiştirilebilir. Değerlendirme sonuçları, bildiri gönderen kişiye e-posta ile bildirilecektir. 
 • Bildiride adı geçen yazarlardan en az birinin kongreye kayıt yaptırması gerekmektedir. 
 • Katılımcılar “Sunum yapacak yazar” olarak “1 sözlü”, “2 poster” veya “1 sözlü ve 1 poster” bildiri sunabilir. 
 • Bildiri özeti, bildiri şablonunda belirtilen kurallara uygun olarak hazırlanmalıdır. Bildiri Şablonu Özet word dosyasının adı Ad_Soyad_UKOK2024 şeklinde olmalıdır. 
 • Bildiri özetleri, kongre sayfasında ilan edilen son tarihe kadar ukok2024@gmail.com adresine gönderilmelidir. 
 • Kabul edilen ve sunumu yapılan bildirilerin özet metinleri Bildiri Özet Kitabında basılacaktır. Bildiri Özet Kitabı elektronik olarak yayımlanacaktır. Kongrede sunumu yapılmayan bildiriler Özet Kitabında yer almayacaktır.  
 • Bildiri özetlerinizi aşağıdaki forma yüklemelisiniz.

Poster Sunumu 

 • Poster 70 cm (genişlik) x 100 cm (yükseklik) boyutunda ve 1 metre mesafeden okunur bir şekilde hazırlanmalıdır.  
 • Posterin üst kısmında bildiri başlığı, yazar isim ve adresleri ile sunum yapan yazarın e-mail adresi bulunmalıdır. Sunum yapan yazar isminin altı çizilmelidir. 
 • Posterde sunum yapan yazarın kurumuna ait logo ile kongre logosu bulunmalıdır. Kongre logosuna linkten ulaşabilirsiniz. 
 • Posteri sunacak araştırmacının programda belirtilen gün ve saatte poster başında olması gerekmektedir. 

 Sözlü Sunum 

 • Sözlü sunum süresi soru-cevap bölümü dahil 15 dakika ile sınırlıdır. 
 • Sözlü sunumlar PowerPoint dosyası olarak hazırlanmalıdır. 
 • Sözlü sunum dosyası sunum günü organizasyon ekibine teslim edilmelidir.   
Scroll to Top